ουρολόγος χειρούργος

Ποια τα άμεσα οφέλη μιας ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής?

Άμεση Επικ.: 210-6926452

Σαφέστατα, η ρομποτική προστατεκτομή έχει λιγότερες απώλειες αίματος και ποσοστά μεταγγίσεων – που θεωρείται επιπλοκή- σε σχέση με την ανοικτή προσέγγιση, καθώς και σημαντικά μικρότερη κατανάλωση αναλγητικών, μειωμένη σε διάρκεια νοσηλεία, ταχύτερη επάνοδο στην καθημερινότητα και μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών κηλών.


Category: FAQs

← Ποια τα άμεσα οφέλη μιας ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής?