ουρολόγος χειρούργος

Ρομποτικές επεμβάσεις στον προστάτη: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Άμεση Επικ.: 210-6926452

Την τελευταία 10ετία, εξελίξεις στη βιοτεχνολογία έχουν δώσει σημαντική ώθηση σε πολλούς τομείς της χειρουργικής. Tο τελευταίο και σημαντικότερο τεχνολογικό επίτευγμα, που απογείωσε την ουρολογική χειρουργική αποτέλεσε η χρήση του ρομποτικού συστήματος  da Vinci.

Κάποιες ουρολογικές επεμβάσεις λοιπόν, με προεξάρχουσα τη ριζική προστατεκτομή, αποτελούν χειρουργικές θεραπείες εκλογής με το ρομποτικό σύστημα da Vinci. Δεν είναι τυχαίο πως στις ΗΠΑ στο 85% των περιπτώσεων που χειρουργούνται για καρκίνο προστάτη εφαρμόζεται η ρομποτική χειρουργική.

Γιατί ένας ασθενής προτείνεται να επιλέξει τη ρομποτική τεχνική?

  1. Μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου (10×15), εξαιρετική ευκρίνεια (high definition), «τρισδιάστατη» εικόνα.
  2. Πραγματοποίηση επέμβασης χωρίς κόπωση του χειρουργού (χειρουργεί καθιστός).
  3. Εξάλειψη «ανθρώπινου τρόμου των χειρών» – σταθερότερο χειρουργικό «χέρι».
  4. Ικανότητα της ρομποτικής κάμερας να φτάσει στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του χειρουργικού παρασκευάσματος και εργονομία κινήσεων σε 7 άξονες.
  5. Ελάχιστο έως σχεδόν ανύπαρκτο μετεγχειρητικό άλγος, μειωμένο μεταβολικό stress (λόγω έλλειψης τομής κοιλιακών τοιχωμάτων), ταχύτερη έξοδος από το νοσοκομείο, ταχύτατη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες, μειωμένο ποσοστό μεταγγίσεων και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
  6. Η εξαιρετικά μεγάλη ευκρίνεια και εργονομία πολλαπλών χειρουργικών κινήσεων που παρέχει το ρομποτικό σύστημα da Vinci αποτελεί άριστο «εργαλείο» σε δυο σημαντικές λειτουργικές παραμέτρους που είναι συνυφασμένες με αυτό το συγκεκριμένο χειρουργείο: την εγκράτεια ούρων και τη στυτική ικανότητα. Η διατήρηση όλων των απαραίτητων ανατομικών στοιχείων με τη ρομποτική συμβάλλει τα μέγιστα στην ταχύτατη ανάκτηση της εγκράτειας, όπως και σε αυξημένη πιθανότητα επαναδραστηριοποίησης της στυτικής λειτουργίας.
  7. Δεδομένα για την εγκράτεια: Μετα-αναλύσεις αποδεικνύουν πως η ρομποτική ριζική προστατεκτομή φαίνεται να υπερτερεί στην ταχύτερη ανάκτηση της εγκράτειας με όριο τους 12 μήνες σε σχέση με την ανοικτή και τη λαπαροσκοπική προστατεκτομή
  8. Δεδομένα για τη στυτική λειτουργία: Ομοίως, ανάλογες δημοσιεύσεις αρχίζουν να εμφανίζονται στην παγκόσμια βιβλιογραφία σχετικά με υψηλότερα ποσοστά ανάκαμψης της στυτικής ικανότητας σε ασθενείς που χειρουργήθηκαν για καρκίνο προστάτη με ρομποτικό τρόπο συγκριτικά με ασθενείς που υποβλήθηκαν στην ίδια επέμβαση με λαπαροσκοπική και ανοικτή χειρουργική. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου ο ασθενής ανακτά τη στύση του ακόμα και τα πρώτα εικοσιτετράωρα μετά την επέμβαση.
  9. Ογκολογικά δεδομένα: Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν πως η ρομποτική αρχίζει να παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά λιγότερα θετικά χειρουργικά όρια στο στάδιο pT2 σε σχέση με τη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή και λιγότερα ή τουλάχιστον εφάμιλλα θετικά όρια συγκριτικά με την ανοικτή (δηλαδή υγιέστερα όρια από καρκίνο). Eνθαρρυντικά διαφαίνονται επίσης τα αποτελέσματα της ρομποτικής στην τοπικά προχωρημένη νόσο και στους ασθενείς υψηλού κινδύνου (PSA>20 ng/ml, κλινική στάδιο 3 νόσος και βιοψία με Gleason score 8). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στις περιπτώσεις καρκίνου προστάτη όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί και αφαίρεση λεμφαδένων της πυέλου, η ρομποτική προσφέρει εξαιρετική, εκτεταμένη, λεπτομερή και ταχεία εξαίρεση αυτών των λεμφαδένων με μικρή νοσηρότητα.
  10. Μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικών κηλών, καθότι δεν υπάρχουν τομές.

Ας σημειωθεί πως στο νοσοκομείο μας έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία ρομποτικές ριζικές προστατεκτομές σε ασθενείς με βεβαρυμένο ιστορικό (καρδιοπάθειες, διαβήτης, παχυσαρκία κλπ) και μάλιστα 3 περιπτώσεις χειρουργήθηκαν με ένα πνεύμονα λόγω ιστορικού καρκίνου πνεύμονα και με εξαιρετική μετεγχειρητική πορεία. Η φύση του ελάχιστα επεμβατικού τρόπου αυτής της επέμβασης και η αρτιότητα της αναισθησιολογικής κατάρτισης συντελούν στην αντιμετώπιση του πιο συχνού καρκίνου στον άνδρα με την μικρότερη ταλαιπωρία και εξαιρετικά ογκολογικά και λειτουργικά αποτελέσματα.


Category: FAQs

← Ρομποτικές επεμβάσεις στον προστάτη: Τι πρέπει να γνωρίζετε