ουρολόγος χειρούργος

Τα ογκολογικά αποτελέσματα μετά από μια ρομποτική προστατεκτομή είναι εφάμιλλα της ανοικτής?

Άμεση Επικ.: 210-6926452

Για να υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια στο επιστημονικό μέρος, που αφορά στο ρομποτικό σύστημα da Vinci και στα ογκολογικά αποτελέσματα, δε φαίνεται προς το παρόν από τις βιβλιογραφικές διεθνείς σειρές να υπερέχει αυτό έναντι της ανοικτής ριζικής προστατεκτομής, με παρόμοιο ποσοστό θετικών χειρουργικών ορίων (πολύ καλή από ογκολογική σκοπιά θεωρείται μια επέμβαση όπου τα χειρουργικά όρια είναι αρνητικά για καρκίνο ή αλλιώς χωρίς θετικότητα για καρκίνο) και επιβίωση ελεύθερη βιοχημικής υποτροπής (δηλαδή να μην ανεβαίνει το PSA στο μέλλον που σημαίνει ότι η νόσος ξαναχτυπά). Άλλες μελέτες ανέδειξαν πως η ρομποτική παρουσιάζει στατιστικά σημαντικά λιγότερα θετικά χειρουργικά όρια στο στάδιο (pT2) 2 σε σχέση με τη λαπαροσκοπική ριζική προστατεκτομή και λιγότερα ή τουλάχιστον εφάμιλλα θετικά όρια συγκριτικά με την ανοικτή. Eνθαρρυντικά διαφαίνονται επίσης τα αποτελέσματα της ρομποτικά υποβοηθούμενης ριζικής προστατεκτομής στην τοπικά προχωρημένη νόσο και στους ασθενείς υψηλού κινδύνου (PSA>20 ng/ml, νόσος κλινικού σταδίου 3 και βιοψία με Gleason score 8-είναι ο βαθμός επιθετικότητας). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στις περιπτώσεις καρκίνου προστάτη όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί και αφαίρεση λεμφαδένων της πυέλου, η ρομποτική προσφέρει εξαιρετική, εκτεταμένη, λεπτομερή και ταχεία εξαίρεση αυτών των λεμφαδένων με μικρή νοσηρότητα.


Category: FAQs

← Τα ογκολογικά αποτελέσματα μετά από μια ρομποτική προστατεκτομή είναι εφάμιλλα της ανοικτής?