ουρολόγος χειρούργος

Τι ακριβώς είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη?

Άμεση Επικ.: 210-6926452

Τελευταία, και στην Ελλάδα, σε περιπτώσεις ύποπτες για κακοήθεια προστάτη και πριν τις βιοψίες εφαρμόζεται η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη. Διαφέρει από την κλασική μαγνητική στο ότι μπορεί με μεγαλύτερη ευαισθησία να φωτογραφήσει ύποπτες περιοχές στον προστάτη αδένα, όπου ειδικότερα θα πρέπει να εστιάσουμε τις βιοψίες μας με μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια απ’ότι με το διορθικό υπερηχογράφημα.


Category: FAQs

← Τι ακριβώς είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη?