ουρολόγος χειρούργος

Πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται η μέτρηση του PSA?

Άμεση Επικ.: 210-6926452

Μια πρώτη εκτίμηση του PSA έχει καθοριστεί να γίνεται στην ηλικία των 40 ετών, ως τιμή αναφοράς. Εάν η τιμή του είναι < 1 ng/ml, συνιστάται η επανάληψή του μετά 5-8 έτη. Περαιτέρω, η μέτρηση του PSA μετά τα 75 έτη δεν προτείνεται διότι η πρώιμη διάγνωση καρκίνου δε θα είχε ιδιαίτερη επίδραση στην κλινική πορεία αυτού του ασθενούς. Δεν έχει η θέση η συχνή μέτρηση του PSA στο ίδιο έτος και προτείνεται η ετήσια μέτρησή του στο ίδιο εργαστήριο και κατόπιν εκτίμησης του θεράποντος ουρολόγου.


Category: FAQs

← Πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται η μέτρηση του PSA?