ουρολόγος χειρούργος

Ανδρολογία

Άμεση Επικ.: 210-6926452
 • Το πρόβλημα της βαρείας ιατρογενούς (από ιατρικό χειρουργικό αίτιο) ακράτειας ούρων στον άνδρα καθίσταται ολοένα και πιο περιορισμένο, λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας, καλύτερης εκπαίδευσης και βελτίωσης των χειρουργικών τεχνικών κυρίως σε ό,τι αφορά στη χειρουργική του προστάτη (χειρουργική υπερτροφίας και καρκίνου προστάτη).

   

 • Α. Όγκοι όρχεων
  Β. Κιρσοκήλη (λαπαροσκοπική αποκατάσταση, ακτινολογική με εμβολισμό αποκατάσταση, ανοικτή με μικροσκόπιο)
  Γ. Συστροφή όρχεων
  Δ. Υδροκήλη
  Ε. Φλεγμονώδεις επιδιδυμίδες-Κύστη επιδιδυμίδας
  ΣΤ. Ορχική πρόθεση
  Ζ. Ανδρική Υπογονιμότητα

   

 • Α. όγκοι πέους
  Β. ινώδης σκλήρυνση πέους (νόσος La Peyronie)
  Γ. στενώματα ουρήθρας (ουρηθροτομή ή πλαστική ουρήθρας).

   

 • Η σεξουαλική υγεία αποτελεί δικαίωμα του άνδρα κάθε ηλικίας αλλά πλέον και επιλογή. Η διαταραχή της σεξουαλικής υγείας του άνδρα αποτελεί ευρύ πεδίο μελέτης της σύγχρονης Ανδρολογίας που έχει πλέον να προτείνει σύγχρονες και αποτελεσματικές θεραπείες στο μεγαλύτερο μέρος των προβλημάτων που αφορούν σε αυτό το θέμα.Συχνότερη αιτία σεξουαλικής δυσλειτουργίας στον άνδρα είναι οι διαταραχές της στύσεως.

   

 • Πρόκειται συνήθως για πολυποειδείς, μισχωτούς όγκους, με τη μορφή πολυπόδων, η γένεση των οποίων- στην πλειοψηφία των ασθενών -έχει άμεση σχέση με τους μεταβολίτες του καπνού. Η κύρια εκδήλωσή τους είναι η μακροσκοπική αιματουρία, δηλαδή η πρόσμειξη αίματος στα ούρα χωρίς  πόνο.