ουρολόγος χειρούργος

συνεντεύξεις-test

Άμεση Επικ.: 210-6926452

Το ρομποτικό συστήμα da Vinci, εξηγεί ο κ.   Γεώργιος   Κυριάκου MDPhDFEBU, Διευθυντής ΚέντρουEλάχιστα Επεμβατικής   Ουρολογίας, Ιατρικό Αθηνών,  Faculty Member, IRCAD/ EITS Strasbourg, παρέχει εξαιρετική «τρισδιάστατη» ευκρίνεια του χειρουρ- γικού πεδίου, πρόσβαση της ρομποτικής κάμε- ρας  στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του χειρουργικού παρασκευάσματος, εργονομία κινήσεων, ελάχιστο μετεγχειρητικό άλγος, ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο και επάνοδο στην καθημερινότητα, μειωμένο ποσοστό μεταγγίσεων και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.