Ως Ουρολογία ορίζεται η ιατρική χειρουργική ειδικότητα που σκοπό έχει τη διάγνωση και
αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος (νεφρά, ουρητήρας,
ουροδόχος κύστη, ουρήθρα) των ανδρών και των γυναικών, καθώς και του γεννητικού
συστήματος των ανδρών. Ο Χειρουργός- Ουρολόγος ασχολείται με τη διάγνωση, τη θεραπεία
και την παρακολούθηση των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος.

«Προχωρώντας στην τρίτη χιλιετία, οι στόχοι της Ιατρικής και της Βιοτεχνολογίας πρέπει να
προσανατολίζονται προς την ανεύρεση χειρουργικών λύσεων με την αποτελεσματικότερη
θεραπεία και τη μικρότερη ταλαιπωρία του ασθενή (ρομποτική χειρουργική, λαπαροσκοπική
ουρολογία, ενδοσκοπική ουρολογία).

Αυτό αποτελεί ευχή και σκοπό από μέρους των νέων σε ηλικία χειρουργών, οι οποίοι έχουμε
κληθεί να εφαρμόσουμε τις νέες ελπιδοφόρες τεχνικές, χωρίς να παραβλέπουμε τις ενδείξεις
και απαλλαγμένοι από κάθε στοιχείο παραπληροφόρησης των ασθενών.»

No tags for this post.