ουρολόγος χειρούργος

Ρομποτικές επεμβάσεις στον προστάτη: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Την τελευταία 10ετία, εξελίξεις στη βιοτεχνολογία έχουν δώσει σημαντική ώθηση σε πολλούς τομείς της χειρουργικής. Tο τελευταίο και σημαντικότερο τεχνολογικό επίτευγμα, που απογείωσε την ουρολογική χειρουργική αποτέλε...

Ποια τα άμεσα οφέλη μιας ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής?

Σαφέστατα, η ρομποτική προστατεκτομή έχει λιγότερες απώλειες αίματος και ποσοστά μεταγγίσεων – που θεωρείται επιπλοκή- σε σχέση με την ανοικτή προσέγγιση, καθώς και σημαντικά μικρότερη κατανάλωση αναλγητικών, μειω...

Γιατί έχει ευρεία εφαρμογή η ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο του προστάτη?

Η πιο ενδεδειγμένη ένδειξη για ρομποτική θεραπευτική αντιμετώπιση στην ουρολογία αποτελεί ο εντοπισμένος καρκίνος του προστάτη. Αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους: α. Ο προστάτης αποτελεί ένα δυσπρόσιτο όργανο που ...

Τι ακριβώς είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη?

Τελευταία, και στην Ελλάδα, σε περιπτώσεις ύποπτες για κακοήθεια προστάτη και πριν τις βιοψίες εφαρμόζεται η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη. Διαφέρει από την κλασική μαγνητική στο ότι μπορεί με μεγαλύτ...