Ουρολόγος Χειρούργος Αθήνα

Ρομποτικές επεμβάσεις στον προστάτη: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Την τελευταία 10ετία, εξελίξεις στη βιοτεχνολογία έχουν δώσει σημαντική ώθηση σε πολλούς τομείς της χειρουργικής. Tο τελευταίο και σημαντικότερο τεχνολογικό επίτευγμα, που απογείωσε την ουρολογική χειρουργική αποτέλε...

Ποια τα άμεσα οφέλη μιας ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής?

Σαφέστατα, η ρομποτική προστατεκτομή έχει λιγότερες απώλειες αίματος και ποσοστά μεταγγίσεων – που θεωρείται επιπλοκή- σε σχέση με την ανοικτή προσέγγιση, καθώς και σημαντικά μικρότερη κατανάλωση αναλγητικών, μειω...

Τα ογκολογικά αποτελέσματα μετά από μια ρομποτική προστατεκτομή είναι εφάμιλλα της ανοικτής?

Για να υπάρχει απόλυτη ειλικρίνεια στο επιστημονικό μέρος, που αφορά στο ρομποτικό σύστημα da Vinci και στα ογκολογικά αποτελέσματα, δε φαίνεται προς το παρόν από τις βιβλιογραφικές διεθνείς σειρές να υπερέχει αυτό έναντ...

Ποια είναι τα τρέχοντα δεδομένα αναφορικά στη μετεγχειρητική εγκράτεια των ούρων και τη στυτική λειτουργία μετά από μια ρομποτική ριζική προστατεκτομή?

Δεδομένα για την εγκράτεια: Μετα-αναλύσεις αποδεικνύουν πως η ρομποτική ριζική προστατεκτομή φαίνεται να υπερτερεί στην ταχύτερη ανάκτηση της εγκράτειας με όριο τους 12 μήνες σε σχέση με την ανοικτή και τη λαπαροσκοπι...

Γιατί έχει ευρεία εφαρμογή η ρομποτική χειρουργική στον καρκίνο του προστάτη?

Η πιο ενδεδειγμένη ένδειξη για ρομποτική θεραπευτική αντιμετώπιση στην ουρολογία αποτελεί ο εντοπισμένος καρκίνος του προστάτη. Αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους: α. Ο προστάτης αποτελεί ένα δυσπρόσιτο όργανο που ...

Τι ακριβώς είναι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη?

Τελευταία, και στην Ελλάδα, σε περιπτώσεις ύποπτες για κακοήθεια προστάτη και πριν τις βιοψίες εφαρμόζεται η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη. Διαφέρει από την κλασική μαγνητική στο ότι μπορεί με μεγαλύτ...

Τελικά πώς γίνεται η διάγνωση του προστατικού καρκίνου?

Μέχρι στιγμής οι παραπάνω διαγνωστικές εξετάσεις θέτουν την υπόνοια ύπαρξης καρκίνου προστάτη. Η οριστική διάγνωση πραγματοποιείται με τις βιοψίες προστάτη. Αυτές γίνονται με τη βοήθεια υπερηχογραφικού ελέγχου διαμ...

Πόσο απαραίτητη κρίνεται η δακτυλική εξέταση του προστάτη?

Είναι απαραίτητο όπλο διάγνωσης καρκίνου προστάτη και αποβαίνει θετική όταν η εστία του καρκινώματος έχει μέγεθος πάνω από 0,2 mL. Ποσοστό πάνω από 18% των ασθενών οδηγούνται σε βιοψίες από μόνη τη δακτυλική εξέταση ανεξά...

Πόσο συχνά θα πρέπει να γίνεται η μέτρηση του PSA?

Μια πρώτη εκτίμηση του PSA έχει καθοριστεί να γίνεται στην ηλικία των 40 ετών, ως τιμή αναφοράς. Εάν η τιμή του είναι < 1 ng/ml, συνιστάται η επανάληψή του μετά 5-8 έτη. Περαιτέρω, η μέτρηση του PSA μετά τα 75 έτη δεν προτείνεται δι...

Τι ακριβώς είναι το PSA?

Η αλήθεια είναι πως από τη στιγμή που εφαρμόστηκε η μέτρηση PSA έγινε επανάσταση στο χώρο ανίχνευσης του προστατικού καρκίνου. Αποτελεί μια πρωτεάση (ένζυμο) που παράγεται αποκλειστικά από τα προστατικά κύτταρα. Είναι ε...