ουρολόγος χειρούργος

da Vinci Xi

Άμεση Επικ.: 210-6926452

da Vinci Xi

Επιπλέον, η καθαρότητα, μεγέθυνση και ευκρίνεια (focus) του χειρουργικού πεδίου είναι ανώτερη του προηγούμενου συστήματος Si