ουρολόγος χειρούργος

Παθήσεις Ουρητήρων

Άμεση Επικ.: 210-6926452

< Ουρολογικές Παθήσεις

A. Πέτρα στους ουρητήρες  

petrastousouritires

Β. Όγκοι ουρητήρων    

ogkoiouritirwn

Γ. Συγγενείς ανωμαλίες ουρητήρων (διπλός ουρητήρας κλπ)

syggeneisanwmalies