Δυσκολίες επέμβασης

Η εξαίρεση τμήματος του νεφρού σε μικρούς περιφερικούς όγκους, όπου δεν απαιτείται η αφαίρεση όλου του οργάνου ή η απλή ογκεκτομή απαιτεί λεπτότατους χειρουργικούς χειρισμούςεξαίρεση του όγκου επί υγιών ορίων και πολύ καλή αιμόσταση.

Η Εξέλιξη

Μέχρι τώρα στον ελληνικό χώρο, η ανοικτή χειρουργική ήταν η μόνη χειρουργική μέθοδος. Από το 2004, η συγκεκριμένη λαπαροσκοπική ουρολογική ομάδα του Dr. Κυριάκου, έχοντας αποκτήσει την κατάλληλη εκπαίδευση στο εξωτερικό, εφαρμόζει τη συγκεκριμένη επέμβαση ρομποτικά μέσω του συστήματος daVinciαποφεύγοντας τη μεγάλη νοσηρότητα, που συνοδεύει μια μεγάλη οσφυϊκή τομή και τους μετεγχειρητικούς πόνους. Το δυσκολότερο σημείο της επέμβασης αποτελεί ο αποκλεισμός της νεφρικής αιμάτωσης κατά τη διάρκεια εκτομής του όγκου και συρραφής του νεφρικού παρεγχύματος, διότι δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 20-30 λεπτά (χρόνος ψυχρής ισχαιμίας). Διάρκεια ισχαιμίας του νεφρού άνω των 30 λεπτών μπορεί να επιφέρει επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας του εναπομείναντος νεφρικού παρεγχύματος. Αυτό σημαίνει πως η χειρουργική ομάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέσα σε αυτό το διάστημα, κάτι που απαιτεί συντονισμό, εμπειρία και καλή γνώση της επέμβασης, που παρέχει η ομάδα του Dr. Κυριάκου.

Μετεγχειρητικά

Η έξοδος από το νοσοκομείο πραγματοποιείται 2 ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ η πιθανότητα μετάγγισης τέτοιων ασθενών σχεδόν είναι παρελθόν με αυτή την τεχνική. Καθότι δεν υπάρχει τομή σε αυτό το χειρουργείο, το οποίο πραγματοποιείται μέσω οπών, δεν υφίσταται μετεγχειρητικός πόνος και η επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά ταχεία.

Μέθοδος Da Vinci

Με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος da Vinci, η προσπέλαση, ταχύτητα, δεξιότητα και ακρίβεια που απαιτεί η συγκεκριμένη επέμβαση έχουν καθιερώσει τη ρομποτική μερική νεφρεκτομή ως εναλλακτική πρώτης επιλογής χειρουργική θεραπεία για μικρότερους νεφρικούς όγκους.

Δείτε σχετικό βίντεο: