ουρολόγος χειρούργος

Άμεση Επικ.: 210-6926452

Η εξέλιξη της επιστήμης μας

Προχωρώντας στην τρίτη χιλιετία, οι στόχοι της Ιατρικής και της Βιοτεχνολογίας πρέπει να προσανατολίζονται προς την ανεύρεση χειρουργικών λύσεων με την αποτελεσματικότερη θεραπεία και τη μικρότερη ταλαιπωρία του ασθενή (ρομποτική χειρουργική, λαπαροσκοπική ουρολογία, ενδοσκοπική ουρολογία).

Αυτό αποτελεί ευχή και σκοπό από μέρους των νέων σε ηλικία χειρουργών, οι οποίοι έχουμε κληθεί να εφαρμόσουμε τις νέες ελπιδοφόρες τεχνικές, χωρίς να παραβλέπουμε τις ενδείξεις και απαλλαγμένοι από κάθε στοιχείο παραπληροφόρησης των ασθενών.

Ευχαριστίες ασθενών