Επινεφρίδια

Καλοήθεις όγκοι. Ονομάζονται αδενώματα. Συνήθως χρήζουν αφαίρεσης όταν το μέγεθός τους ξεπερνά τα 3,5 εκατοστά ή όταν είναι λειτουργικά, δηλαδή υπερπαράγουν ορμόνες και διαταράσσουν την ισορροπία της φυσιολογίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Κακοήθεις όγκοι. Πρέπει πάντα με τη διάγνωση να αφαιρούνται.

Επικοινωνήστε μαζί μου…