Προστάτης

Α. Υπερτροφία προστάτη (καλόηθες αδένωμα): αύξηση του μεγέθους του προστάτη. Ο τελευταίος συμπιέζει την ουρήθρα δημιουργεί προβλήματα στην ούρηση

Β. Καρκίνος προστάτη

Στα αρχικά στάδια θεραπεύεται πλήρως, κυρίως με χειρουργική εξαίρεση. Έχει μακρόχρονη πορεία ως κακοήθης νόσος. Αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο της ρομποτικής χειρουργικής.

Γ. Λοιμώξεις προστάτη (προστατίτιδες): σε νεαρούς άνδρες οφείλεται κυρίως σε σεξουαλικές επαφές, σε μεσήλικες έχει αιτία τη δυσλειτουργία του προστάτη (συνήθως υπερτροφία).

Επικοινωνήστε μαζί μου…